Osmanlı Tersanesi

146
OSMANLI TERSANESİ
OSMANLI TERSANESİ

Osmanlı Tersanesi

Bodrum tersanesinin 1775 yılında kurulduğu sanılmaktadır. Bir arşiv belgesine göre Bodrum’da ilk gemi, 1784 yılında tezgâha konmuştur. Kerestesi Bodrum dağlarından getirilmiştir.
Korsan saldırılarına karşı gözcü olarak dikilen Osmanlı kulesi ile birlikte 1882 yılında tersanenin surları da genişletilmiştir. Yapı günümüzde, sanat galerisi olarak hizmet vermektedir.
Bugün eski tersanenin arkasında, Adsız Atlı Süvarinin ve Osmanlı Denizcisi Cafer Paşa’nın da türbesi olan, Osmanlı Mezarlığı vardır.
Günümüzde, Bodrum yarımadasının çeşitli yörelerinde yer alan küçük çaplı tersanelerde yapılan ahşap tekneler, yerli ve yabancı deniz severlerin bir tutkusu halinde gelmiştir.
Osmanlı Tersanesi, Bodrum limanının kuzeybatısında, Bodrum Marinanın batısında yer alır.
Bugün eski tersanenin arkasmda, Adsız Atlı Süvarinin ve Osmanlı denizcisi Cafer Paşanm da türbesi olan, Osmanh mezarlığı vardır. Bodrum tersanesinin 1115 yılında kurulduğu sanılmaktadır.
Osmanlı Tersanesi, Bodrum limanının kuzeybatısında, Karada marinanm batısında yer alır. Bugün eski tersanenin arkasmda, Adsız Atlı Süvarinin ve Osmanlı denizcisi Cafer Paşanm da türbesi olan, Osmanh mezarlığı vardır. Bodrum tersanesinin 1115 yılında kurulduğu sanılmaktadır.
Bir arşiv belgesine göre Bodrum’da ilk gemi, 1784 yılında tezgaha konmuştur. Kerestesi Bodrum dağlarından getirilmiştir.
Bugün Bodrum yarımadasınm çeşitli yörelerinde yer alan küçük çaplı tersanelerde yapılan ahşap tekneler, yerli ve yabancı deniz severlerin bir tutkusudur.