18 C
Bodrum
Pazartesi, Aralık 4, 2023

Sualtı Arkeoloji Müzesi

Sualtı Arkeoloji Müzesi Bodrum

Bodrum Kalesi içinde yer almakta olup dünyanın en önemli sualtı arkeoloji müzelerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Bodrum’da gezilecek ve görülecek en popüler yerlerden birisidir. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi bünyesinde 14 adet sergi salonu bulunmakta olup dünyanın en zengin Doğu Akdeniz amforaları koleksiyonuna sahiptir. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nde Yassıada, Şeytan Deresi ve Serçe Limanı batıkları da sergilenmektedir.

Sualtı Arkeoloji Müzesi
Sualtı Arkeoloji Müzesi

Müzede sergilenen dünyanın en eski batık gemi kalıntısı da görülmeye değer önemli eserlerdendir. Serçe Limanı Cam Batığı Salonu’nda sergilenen bu batık, 1025 yılında batan teknenin kendisidir. Bu tekneden 3 ton kırık ve sağlam cam çıkarılmıştır. Ayrıca dünyanın en büyük İslam Cam Koleksiyonu da yine burada sergilemektedir.
Çarşı Mh., 48400 Bodrum/Muğla

Amphora Sergilemesi

İç kaleye girildiğinde sol taraftaki beden duvarlarında bulunan sundurmanın altında amphora sergilemesi görülmektedir. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nin en büyük eser topluluğu amphoralardır.

Amphora Sergilemesi
Amphora Sergilemesi

Amphora iki kulplu, sivri dipli testilerdir. Yunanca Amphi (iki yanda) ve phoreus (taşıyıcı) kelimelerinden oluşmuştur. Amphoralar antik devir ticaretinde şarap, zeytinyağı, kuru gıda maddelerinin taşınmasında ve depolanmasında kullanılmıştır.
Bunları biliyor muydunuz?
Antik çağda Anadolu’da bağbozumu, şenlikler ve şarkılarla kutlanırdı. Şaraplar hazırlanır büyük küplerde mahzende bekletilirdi. Şarapların yıllanması içinse amphoralar kullanılır, kalitesini koruması için bu amphoralar tıpa ile kapatılırdı.

Karyalı Prenses Salonu

Çapraz tonozun bitişiğindeki Baltalı kule, “Kraliçe Ada” salonudur. Bodrum’da bir temel kazısı sırasında bulunan lahit ve buluntuları sergilenmektedir.

Karyalı Prenses Salonu
Karyalı Prenses Salonu

Karya Prensesi Ada Sergisi salonunda buluntuların ele geçişi video filmi, soyağacı-kronoloji, dönemin toplanma salonu örneğine göre dekor ve mobilyalar ile Priene’den British Museum’a götürülmüş Ada başının alçı kopyası görülebilir. Bu sergiye özel giriş ücreti ödenmektedir.

İngiliz Kulesi

İngiliz kulesi, kalenin kuzeydoğu köşesindedir. Kulenin temelleri ana kaya üzerine oturmaktadır. Üç katlı olan kulenin batıda, sur dışında, kuzeyde iç kalede olmak üzere iki girişi vardır.

 İngiliz Kulesi

İngiliz Kulesi

Kulenin batı girişi orta kata açılmaktadır. Halen bu bölüm müzenin cam laboratuvarı olarak kullanılmaktadır.

Doğu Roma Batığı

Avluda hemen sağda görülen Gotik tarzdaki güzel yapı, şövalyelerin şapelidir. Bu şapel kalenin yapımının başlamasıyla (1402-1437) öncelikle bitirilen yapılardandır. Şapel, 1519-1520 yılları arasında İspanyol şövalyeleri tarafından onarılmıştır. Plan ve süslemelerde İspanyol etkinliğini göstermektedir.

Doğu Roma Batığı
Doğu Roma Batığı

Şapelin ön cephesi oldukça süslüdür. Giriş ortada büyük, yanda ise iki küçük kapıdan sağlanmıştır. Yandaki kapıların hemen üstünde, kemerli birer pencere bulunmaktadır. Orta kapı üzerindeki üst üste iki pencere ve bitkisel süslemeler gerek yapım tekniği, gerekse özellikleri açısından Gotik tarzın güzel örneklerindendir. Tam tepede ise akroter süslemesi bulunmaktadır.

Türk Hamamı Sergilemesi

Bodrum Kalesi’ndeki Türk hamamı restore edilerek 1991 yılında açılmıştır. Hamam avlusunda küçük bir çeşme vardır. Çeşmenin etrafındaki limon ağaçları, geleneksel hamam bahçesinin önemli unsurudur.

Türk Hamamı Sergilemesi
Türk Hamamı Sergilemesi

Avluda, Bodrum ve çevresinden derlenen helâ taşları, 19. yüzyıl klozeti ve antik çağdan günümüze kadar kullanılan lazımlıklar sergilenmektedir.

Cam Batığı Salonu

Marmaris yakınlarında Serçe Limanı adlı küçük körfezde kayalara çarparak batan gemi, buluntuları nedeniyle Cam Batığı olarak tanınır.32 metrede yatan ve 1977-1979 arasında Prof. Dr. George Bass tarafından kazılan batık, büyük ölçüde sağlam ele geçmiştir. Geminin taşıdığı cam külçelerinin ayıklanması sonucu İslam-Bizans devletleri arasında serbestçe gidip gelmekte olan bir tüccarın malları ortaya konmuştur.

Cam Batığı Salonu
Cam Batığı Salonu

Hurda camlar yeniden ergitilmek üzere gemiye konulurken bir yandan da yeni üretim camlar uğranılan limanlarda satılıyordu. Erken İslam dönemine ilişkin ağırlıklar, bir kılıç ve süzgeçli kaplarla birlikte gemi personelinin oynadığı dama taşları gibi sayısız buluntu bu batıktan gelir. Batık, buluntularının çeşitliliği aracılığıyla 11.Yüzyıla, daha keskin bir saptama ile 1025 yılı sularına tarihlenir.

Alman Kulesi
Alman Kulesi

Alman kulesi, İngiliz kulesi biçiminde, Ortaçağ şövalye yaşantısını yansıtacak şekilde düzenlenmiştir. Üst avluda Alman kulesi önünde çapalar sergilenmektedir.
Toplantı salonu ve yemek odası olarak kullanılan Alman Kulesinin üzerinde çift başlı kartal figürü bulunur. Alman kulesinin ayni zamanda hastahane olarak da kullanıldığı sanılır.

Sikke ve Mücevherat Salonu

Sikke ve Mücevherat Salonu olarak kullanılan tonozlu yapı, İtalyan kulesinin alt katıdır. Dikdörtgen planlı küçük bir odadır. En küçük sikkelerden (tetratemorion), en büyük sikkeye kadar (tetradrahmi) bölgede kullanılan sikkeler ağırlık sıralarıyla ön ve arka yüzleri görülecek biçimde sergilenmiştir. Diğer bir vitrinde M.Ö. VI. yüzyıldan M.Ö. II. yüzyıla kadar tetradrahminin alım gücü gösterilmiştir.

Sikke ve Mücevherat Salonu
Sikke ve Mücevherat Salonu

Cam Salonu

Amphora parkından yukarı doğru yürüdüğümüzde, solda görülen çan, bir Rum-Ortodoks kilisesine aittir. Üzerinde 1906 tarihi vardır. Çanın hemen yanındaki kapıda, M.S. XI. yüzyıl Serçe Limanı Kazısı sonucu çıkarılan Bizans batığına ait teknenin kendisi sergilenmektedir. Tam karşıda bulunan yapı cam salonu olarak kullanılmaktadır. Yapı dikdörtgen planlı, kesik tonozludur. Duvarlarda nişler görülmektedir.

Cam Salonu
Cam Salonu

Bu salonda, M.Ö. XIV. yüzyıl ile M.S. XI. yüzyıl arasına tarihlenen çeşitli cam eserler sergilenmektedir. Sağdaki ilk vitrinde M.Ö. XIV. yüzyıla ait Miken cam boncuk dizisi ile Kaş Uluburun Batığı’ndan çıkarılan aynı devre ait işlenmiş cam külçeler bulunmaktadır. Daha sonraki vitrinlerde Stratonikeia ve Kaunos gibi antik şehir kazılarında elde edilen cam buluntular görülür. Salonun büyük bir bölümü ise, M.S. XI. yüzyıla tarihlendirilen Serçe Limanı Batığı’nın cam koleksiyonunu oluşturmaktadır. Su altında arkeoloji kazılarının nasıl yapıldığını göstermek amacıyla, bu salondaki nişlerden birinin içerisine bir akvaryum yerleştirilmiştir.

Saklı Müze Yılanlı Kule

İspanyol Kulesi ya da alt kat girişinin yanında yılan kabartması nedeniyle “Yılanlı Kule” olarak adlandırılır. Kulenin içinde antik tıp bilimine ait araç gereçler, ilaç yapımında kullanılan havanlar ve tokmaklar vitrinlerde sergilenmekte. Burada doğuma, yaşama ve ölüme dair pek çok obje sergilenmektedir. Sergide tıp malzemeleri dışında, kadının doğurganlığını sembolize eden figürler, Tanrı Priapus, İkili Fallus kabartması, evlilik ve doğa tanrıçası Tellus Mater’ı elinde Eros’la görürken cinsel temalı kabartmaları da izlemek mümkündür.

Uluburun Batığı

Tunç Çağı Batıkları salonunun ikinci ve üçüncü bölümlerinde bulunan Uluburun Sergilemesinde, batığın birebir replikası bulunmaktadır.

Uluburun Batığı
Uluburun Batığı Sualtı Arkeoloji Müzesi

“ Dünyanın bilinen en eski batığı” olarak tanımlanan ve Kuş – Uluburun açıklarındaki batık Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nin en önemli ve özel sergilemesidir.

Zindan

Zindan Forsaların toplu mezarlarını izledikten sonra sol tarafta Osmanlı Dönemine ait tuvaletler görülmektedir. Yolu kuzeye doğru izlediğimizde kalın sur duvarlarının çevrelediği iç hendeğe ulaşılır. Burada iki kule vardır.

Zindan
Zindan 

Bunlar, Gatineau ve Caretto kuleleridir. Caretto Kulesi, Üstad-ı azam Fabrico Del Caretto (1513-1521) adına yapılmıştır. Gatineau Kulesi ise kule komutanlarından Jacques Gatineau tarafından yaptırılmıştır (1512-1514). Gatineau kulesi, top mazgalları kapatılıp hava bacaları tıkandıktan sonra, 1513-1522 yılları arasında zindan (işkence odası) olarak kullanılmıştır. Bu kulenin dış kapısı üzerinde üç arma vardır. Ortadaki arma Üstad-ı azam Emery d’Amboise’e aittir (1503-1512). Yanlardaki armalar ise kuleyi yaptıran komutan Jacques Gatineau’ya aittir. Zindana 23 basamakla inilmektedir. İç kapı üzerinde Latince “INDE DEUS ABEST” yazısı okunmaktadır. Bu yazı “Tanrının Bulunmadığı Yer” anlamına gelmektedir. Zindana girildiğinde, kapı önündeki balkondan işkence odası izlenmektedir. Sol ve sağ duvarlar içinde ikişer hücre (eski top mazgalları) bulunmaktadır. Her hücre üzerinde hava bacası vardır. Sol taraftaki ilk baca, arma ile kapatılmıştır. Odanın kuzeybatı köşesinde darağacı çukuru, çukurun önünde tabutluk, yerde prangalı gülle, duvarda prangalı kelepçe ve tavanda asılı darağacı kafesi görülmektedir. Burada yer alan manken, zindancı başı ve mahkûmlar ışık oyunları ile ilgi çekmektedir.

Kumandan Kulesi

1915’teki Fransız saldırısında yıkılan bu kule, o günlerde Bodrum’u Fransız işgalinden koruyan ve 26 ağustos 1922’de Büyük Taarruz başlarken Kocatepe’de şehit düşen Yüzbaşı İbrahim Nezihi anısına restore edilip ziyarete açılmıştır. Kuledeki sergileme bize Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne geçişteki isimsiz kahramanları ve dönemi tanıma imkânı sağlamaktadır.

Tektaş Cam Batığı

Bodrum kalesinin en görkemli kulelerinden biri olan ve 47.50 metre yüksekliğindeki Fransız Kulesinin altındaki iki salonda Tektaş Burnu Batığı sergilenmektedir. Çeşme, Sığacık yakınlarında bulunan batık, Heredot’un yaşadığı 5.yüzyıla tarihlenmiştir.

Tektaş Cam Batığı
Tektaş Cam Batığı Sualtı Arkeoloji Müzesi

Batıkta bulunan 200’ü aşkın amforanın pek çoğu bu salonda ve sapasağlam bir şekilde sergilenmektedir. Yine bir çipa replikası ve batıktan çıkan çıpanın üst kısmı “çipo” burada görülebilir.

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

BODRUM

SON YAZILAR