7 C
Bodrum
Perşembe, Şubat 22, 2024

Bilinmeyen Bodrum

Bilinmeyen Bodrum, Çok kişi için tarihi Cevat Şakir’in (Halikarnas Balıkçısı) sürgün olarak gelmesi ile başlar. Çok kişi için ise sadece denizi güzel bir tatilin adresi.

Hâlbuki milattan önce 3 binlere uzanan bir tarihi, Halikarnas Balıkçısı’ndan önce ve sonra, Bodrum’u Bodrum yapan şahsiyetleri var.

Bilinmeyen Bodrum, Bodrum Kalesi Müzesi
Bilinmeyen Bodrum, Bodrum Kalesi Müzesi

Cevat Şakir Kabaağaçlı, Türkiye’nin ünlü yazarlarından biridir ve özellikle Bodrum’a olan sevgisiyle tanınır. Cevat Şakir, “Halikarnas Balıkçısı” takma adıyla da bilinir ve Bodrum’da yaşamış ve burada birçok eser üretmiştir.

Cevat Şakir’in Bodrum‘a olan aşkı, ilk kez 1925 yılında Bodrum’a geldiğinde başladı. O zamanlar Bodrum, neredeyse hiç turist çekmeyen küçük bir balıkçı kasabasıydı. Şakir burada yerli halkla tanıştı ve onların hayatına, geleneklerine ve kültürüne olan merakı nedeniyle kasabada kalmaya karar verdi.

Bodrum’da yaşayan halkla birlikte vakit geçirerek onların hayat hikayelerini, geleneklerini ve denizle olan ilişkilerini öğrenen Şakir, bu deneyimlerini birçok kitaba ve yazıya dönüştürdü. Bodrum’da geçirdiği yıllar, onun hayatının geri kalanında yazdığı kitaplara ve hikayelere ilham kaynağı oldu. Bilinmeyen Bodrum

Cevat Şakir, Bodrum’u Türkiye’nin en güzel yerlerinden biri olarak tanıttı ve turizmin buraya gelmesine öncülük etti. Bodrum’da birçok turistik yerin açılmasında da pay sahibi oldu. Bugün Bodrum, Cevat Şakir’in anısına yapılan bir müze, bir heykel ve birçok sokak ismi ile hatırlanıyor.

Bodrum içinde ve çevresinde, farklı medeniyetlerden kalma çok sayıda tarihi eser var. Bodrum’a gidip gelenlerin çoğunun bunlardan haberi yok.

Doğrusu bu bilgisizliğin ve ilgisizliğin önemli bir nedeni de Bodrum’da tarihin izlerinin tabiat ve de insan eliyle yok edilmiş olmasıdır. Bilinmeyen Bodrum

Bodrum şehrindeki eski evlerin tabanlarını ve duvarlarını süsleyen mozaiklerin hemen hepsi ile Bodrum’da tek bir parçası kalmayan dünyanın 7 harikasından biri olan Mausoleion Anıtı’nın önemli bölümleri Londra’da British Museum’da sergileniyor.


Bilinmeyen Bodrum

Bodrum, antik çağda “Halicarnassus” olarak bilinen bir şehir olup, tarihi M.Ö. 1000’lere kadar uzanmaktadır. Bu dönemde, bölge Karia Krallığı’nın bir parçasıydı ve önemli bir liman kenti olarak kullanılmaktaydı. Bilinmeyen Bodrum

M.Ö. 5. yüzyılda, şehir Pers İmparatorluğu tarafından işgal edildi. Ancak, M.Ö. 4. yüzyılda Karia’nın en önemli kenti haline gelen Halicarnassus, Makedonyalı İskender tarafından fethedildi.

Antik dönemde, şehir ünlü Karya Uygarlığı’nın bir parçasıydı ve birçok önemli tarihi yapıya ev sahipliği yaptı. Bu yapılar arasında Mausolos Mozolesi, antik çağın yedi harikasından biri olarak kabul edilir.

Daha sonra, Bodrum bölgesi sırasıyla Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve Selçuklu İmparatorluğu’nun egemenliği altına girdi.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise, bölge önemli bir liman kenti olarak kullanıldı ve çeşitli savunma yapıları inşa edildi. Bodrum Kalesi de bu dönemde yapılmıştır.

Modern dönemde ise, Bodrum’un turizm sektörü gelişti ve şehir, ünlü tatil beldelerinden biri haline geldi. Günümüzde Bodrum, tarihi yapıları, plajları ve eşsiz doğasıyla turistlerin ilgisini çeken bir yer olarak bilinmektedir. Bilinmeyen Bodrum


Sir Charles Thomas Newton, 1856-1857 yılında yaptığı kazılarda bulduğu ne var ne yoksa Londra’ya taşımış.

Charles Thomas Newton (1816-1894), İngiliz bir arkeologdur. Özellikle, Büyük İskender’in ünlü şehri Halikarnasos’un kalıntılarını keşfetmek için yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır.

Newton, 19. yüzyılın ortalarında Britanya Müzesi’nde çalışırken, müzenin Yunanistan ve Türkiye’deki arkeolojik çalışmalarından sorumlu olan bir görevli olarak atanmıştı. 1856 yılında, Türkiye’de, özellikle de Bodrum’da, Halikarnasos’un kalıntılarını aramak üzere görevlendirildi. Bilinmeyen Bodrum

Newton, Bodrum’da iki yıl boyunca kazı çalışmaları yürüttü ve Büyük İskender’in generallerinden biri olan Mausolos’un mezarını keşfetti. Mezarın kalıntıları, 19. yüzyılın en önemli arkeolojik keşiflerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu keşif, Mausolos’un mezarının dünyadaki diğer benzer yapılara isim kaynağı olmasına da neden oldu. Mezarın kalıntıları, bugün halen Bodrum Kalesi’nde sergilenmektedir.

Newton ayrıca, Bodrum’da bir arkeoloji müzesi kurulmasını teşvik etti ve bu müze, Türkiye’nin en eski arkeoloji müzelerinden biri olarak hala ziyaret edilmektedir. Newton’un keşifleri, antik dünya tarihine ilişkin bilgilerin artmasına ve Bodrum’un turistik bir merkez olarak gelişmesine katkıda bulundu.


Büyük İskender’in ünlü şehri Halikarnasos

Günümüzde Bodrum olarak bilinen yerdir. Halikarnasos, Karya bölgesinde yer alan önemli bir antik şehirdir. Bilinmeyen Bodrum

M.Ö. 4. yüzyılda, Halikarnasos Karia Satrabı Mausolus tarafından başkent yapıldı. Mausolus, kendi adına inşa edilen ve dünya tarihinin en önemli anıtlarından biri olarak kabul edilen Mausoleum’u da içeren birçok önemli yapıyı inşa ettirdi.

Büyük İskender’in İran’ı fethetmesi sonrasında, Halikarnasos da Makedonya Kralı’nın egemenliği altına girdi. Daha sonra, bölge sırasıyla Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve Selçuklu İmparatorluğu’nun egemenliği altına girdi.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Bodrum bölgesi önemli bir liman kenti olarak kullanıldı ve çeşitli savunma yapıları inşa edildi. Bodrum Kalesi de bu dönemde yapılmıştır.

Günümüzde, Bodrum antik kenti, Bodrum Kalesi, Antik Tiyatro, Antik Liman, Antik Sarnıçlar, Myndos Kapısı ve antik yapıların yer aldığı bir açık hava müzesi niteliğindedir ve turistler tarafından sıkça ziyaret edilir. Bilinmeyen Bodrum


Bodrum’un, milattan önce inşa edilen 7 km. uzunluğundaki surlarının sadece Mindos kapılarının kalıntıları ile antik tiyatro ayakta. Çevredeki yerleşim bölgelerindeki kalıntılar her gün biraz daha yok oluyor.

Mindos Kapıları, antik çağda Bodrum’un güneyinde bulunan bir kent devleti olan Halikarnassos’un (Halicarnassus) surlarındaki kapılardır. Bu kapılar, antik dönemde Bodrum şehrinin savunması için kullanılmıştır.

Mindos Kapıları, M.Ö. 4. yüzyılda inşa edilmiştir ve ismini, burada bulunan Mindos isimli bir kahramandan almaktadır. Bu kapılar, dönemin en büyük yapılarından biriydi ve dışarıdan saldırılara karşı şehri korumak için tasarlanmıştı.

Mindos Kapıları, bugün Bodrum Kalesi’nin bir parçasıdır ve ziyaretçiler tarafından görülebilir. İki adet kapı bulunmaktadır ve her ikisi de birbirine benzemektedir. Bu kapılar, antik dönemde savunma amacıyla kullanıldığından oldukça sağlam yapılmıştır.

İki kapı arasındaki yolu kaplayan tonozlu galeriler, savaş zamanlarında askerlerin barınağı olarak kullanılmıştır. Bilinmeyen Bodrum

Mindos Kapıları, Bodrum’un antik dönemden kalma önemli yapılarından biridir ve Bodrum Kalesi’nin ziyaretçi trafiğinin yoğun olduğu bölgelerden biridir.

Mindos, antik çağda yaşamış bir kahramandır ve Bodrum bölgesiyle özdeşleşmiştir. Mindos hikayesi, mitolojik bir anlatımda yer alır ve gerçekliği kanıtlanmamıştır.

Mindos’un hikayesi, efsaneye göre, karşı kıyıda yaşayan Lelegler’in kralı olan Car, kızı Byblis’i Mindos’a vermek istemiş, ancak Mindos bu teklifi reddetmiştir. Bunun üzerine Car, Mindos’u öldürtmeye karar vermiş ve onun vücudunu denize atmıştır. Bilinmeyen Bodrum

Denizin tanrıçası Amphitrite, Mindos’un cesedini görünce onu sevmiş ve onu bir deniz tanrısı yapmıştır. Mindos da Bodrum’un limanını yaptığı bir balıkçı teknesiyle dolaşmaya başlamıştır. Halk, ona saygı göstermiş ve onun adını Bodrum Limanı’na vermiştir. Bu nedenle, Bodrum Limanı bazen “Mindos Limanı” olarak da adlandırılır.


Büyük Mübadele

Bodrum’un çok öncelere giden bir tarihi olduğuna göre, bu uzun tarih boyu Bodrum’da da birileri yaşadı… Bodrumda kimler yaşadı? Bodrum’da yaşayanlar neler yapıyordu?

Eski dönemdeki yaşamı yansıtacak belge ve bilgiler çok az.

Bodrum’da Cumhuriyet dönemindeki büyük değişim, 1923 yılındaki ‘Büyük Mübadele’ ile başladı. Bodrum ve çevresinde yaşayan Rumlar Girit’e gönderildi. Girit’ten gelen Müslümanlar ise Rumların boşalttıkları evlere yerleştirildi. Büyük Mübadele’de Bodrum’dan 5 binin üzerinde Rumun ayrıldığı söylenir. Mübadele Bodrum’un insan yapısını ve yaşamını değiştirdi. Bilinmeyen Bodrum

Büyük Mübadele, Türkiye ve Yunanistan arasında yapılan bir nüfus mübadelesidir. Anlaşma, Lozan Antlaşması’nın bir parçası olarak 1923 yılında imzalanmıştır. Bu antlaşma ile birlikte, Türkiye’deki Rum Ortodoks ve Yunan nüfus Yunanistan’a gönderilirken, Yunanistan’daki Türk nüfus da Türkiye’ye gönderilmiştir.

Bodrum, Büyük Mübadele’den etkilenen şehirlerden biridir. Bodrum’da yaşayan Rumlar, mübadeleden sonra Yunanistan’a gönderilmiştir. Bu durum, Bodrum’un demografik yapısında önemli bir değişikliğe neden olmuştur. Yerlerine, Anadolu’nun farklı bölgelerinden gelen Türkler yerleştirilmiştir. Bilinmeyen Bodrum

Bodrum’da, Büyük Mübadele’den etkilenen Rum Ortodoks Kilisesi’nin kalıntıları da bulunmaktadır. Bu kilise, bugün Bodrum Kalesi’nin içinde yer almaktadır ve ziyaretçiler tarafından görülebilir. Bu kilisenin, Büyük Mübadele öncesi Bodrum’daki Rum Ortodoks toplumunun ibadet ettiği en önemli kiliselerden biri olduğu bilinmektedir.

Bodrum, Büyük Mübadele sonrası, Anadolu’nun farklı bölgelerinden gelen Türk nüfusun yerleştirildiği bir şehir haline geldi. Bu durum, Bodrum’un kültürel ve sosyal yapısında önemli bir değişikliğe neden oldu. Ancak Bodrum, turizm sektöründeki gelişimiyle, günümüzde farklı kültürlerden turistlerin bir arada yaşadığı bir turizm merkezi haline gelmiştir.


Giritli Muhacirler

Giritli Muhacirler, 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu’nun Girit Adası’nı kaybetmesiyle ortaya çıkan bir mülteci dalgasıdır. Bu dalganın bir parçası olarak, binlerce Giritli, yaşadıkları adadan ayrılmak zorunda kaldı ve Osmanlı İmparatorluğu’nun farklı bölgelerine yerleştirildi.

Bodrum da, Giritli Muhacirlerin yerleştirildiği yerlerden biridir. Bodrum, bu dalganın etkilerini yoğun bir şekilde hissetti ve Giritli aileler, burada yerleşti. Giritli Muhacirlerin yerleşimi, Bodrum’un demografik yapısında önemli bir değişikliğe neden oldu ve şehirde Girit kültürünün etkileri görülmeye başlandı. Bilinmeyen Bodrum

Giritli Muhacirler, Bodrum’da özellikle balıkçılık sektöründe önemli bir rol oynamıştır. Bodrum’da, bu dönemden kalma birçok balıkçı teknesi ve balıkçılıkla ilgili eserler bulunmaktadır. Girit kültürü, Bodrum’da mimari, mutfak, müzik ve sanat gibi farklı alanlarda da etkisini göstermiştir.

Giritli Muhacirlerin yerleşimi, Bodrum’un tarihine ve kültürel çeşitliliğine önemli bir katkı sağlamıştır. Bugün, Bodrum’un Giritli Muhacirlerin yerleşimleri halen varlığını korumaktadır ve Girit kültürü, Bodrum’un turizm sektöründe de tanıtılmaktadır.


Halikarnas Balıkçısı ile başlayan Turizm

Halikarnas Balıkçısı, 20. yüzyılın en önemli Türk yazarlarından biridir ve Bodrum ile özdeşleşen önemli bir isimdir. Halikarnas Balıkçısı, 1925 yılında İstanbul’dan Bodrum’a geldi ve burada yaşamaya başladı. Burada geçirdiği yıllar boyunca Bodrum’u, doğasını, kültürünü ve insanlarını anlatan birçok eser yazdı. Bilinmeyen Bodrum

Halikarnas Balıkçısı’nın Bodrum’u anlatan eserleri, Bodrum’un turizm sektöründe öne çıkmasını sağladı. Bodrum, bu sayede turistlerin ilgisini çeken bir destinasyon haline geldi. 1950’li yıllarda, Bodrum’da turizm sektörü önemli bir gelişme gösterdi. Yabancı turistlerin ilgisini çeken plajları, doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla Bodrum, Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri haline geldi.

Halikarnas Balıkçısı’nın etkisi, Bodrum’da birçok turistik mekanın açılmasına da neden oldu. Halikarnas Balıkçısı’nın Bodrum’da yaşadığı evi, bugün bir müze olarak ziyaret edilebiliyor. Ayrıca, Bodrum Kalesi, Antik Tiyatro, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, St. Peter Kalesi gibi tarihi ve kültürel miraslar, Bodrum’un turizm sektöründe öne çıkan yerlerinden bazılarıdır.

Bodrum, Halikarnas Balıkçısı’nın eserleri sayesinde, Türkiye’nin turizm sektöründe önemli bir yer edindi. Bugün, Bodrum’un doğal güzellikleri, plajları, tarihi yapıları ve eğlence mekanları, her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği bir destinasyon haline gelmiştir.


Zeki Müren’in gidip gelmesi Bodrum’u ünlendirdi.

Zeki Müren, Türkiye’nin en ünlü sanatçılarından biridir ve sanat hayatı boyunca birçok farklı alanda eserler vermiştir. Bunlar arasında şarkılar, besteler, tiyatro oyunları ve sinema filmleri yer alır. Zeki Müren’in Bodrum ile olan bağı ise özellikle Bodrum’da yaşadığı dönemlerle öne çıkar. Bilinmeyen Bodrum

Zeki Müren, 1960’lı yılların başında Bodrum’da bir ev satın alarak buraya yerleşti. Bodrum’un doğal güzellikleri ve sakin atmosferi, Zeki Müren’in sanat hayatında yeni ilham kaynakları bulmasına yardımcı oldu. Bodrum’da yaşadığı dönemlerde, birçok şarkı ve beste de yapmıştır. “Mavi Boncuk”, “Sarı Çizmeli Mehmet Ağa”, “Kadınım” gibi pek çok ünlü şarkısı, Bodrum’da yaşadığı dönemlerde bestelenmiştir.

Zeki Müren, Bodrum’a yerleştikten sonra, burada hayatını da sürdürmeye devam etti. Bodrum’daki evi, bugün bir müze olarak ziyaret edilebiliyor. Zeki Müren Müzesi, sanatçının yaşamı, eserleri ve Bodrum’daki hayatına dair birçok bilgi ve eserin sergilendiği bir müzedir.

Zeki Müren’in Bodrum ile olan bağı, Bodrum’un kültürel ve turistik değerini de artırmıştır. Bugün, Bodrum’da Zeki Müren’in ismi birçok turistik tesis, restoran ve mekanda yaşatılmaktadır. Zeki Müren, Bodrum’un kültürel mirasına önemli bir katkıda bulunmuş ve Bodrum’un sanat hayatında önemli bir yere sahip olmuştur. Bilinmeyen Bodrum


Ucuzdan Pahalıya Geçiş Bodrum

Bodrum, tarihi boyunca farklı kültürlerin etkisi altında kalmış ve birçok farklı dönem geçirmiştir. Ancak, “ucuzdan pahalıya hızlı geçiş” olarak adlandırılan dönem, özellikle 1980’lerde Bodrum’da yaşanmıştır.

1980’li yıllarda, Bodrum’un doğal güzellikleri ve sakin atmosferi, turistlerin dikkatini çekmeye başlamıştı. Bu dönemde, özellikle Avrupa’dan ve Amerika’dan turistler Bodrum’a akın etmeye başlamıştı. Turistlerin artmasıyla birlikte, Bodrum’da turizm sektörü hızla gelişti ve ucuz tatil fırsatları sunan pansiyonlar ve oteller açıldı.

Ancak, Bodrum’da turizm sektörü hızla gelişirken, bu durumun birçok yan etkisi de ortaya çıktı. Bodrum’daki doğal güzelliklerin korunması ve çevrenin temizliği gibi konular ihmal edilmeye başlandı. Ayrıca, yüksek binaların ve turistik tesislerin inşa edilmesi, Bodrum’un orijinal mimari dokusunu bozdu. Bilinmeyen Bodrum

1990’lardan itibaren, Bodrum’da turizm sektörü daha da gelişti ve bu durum, bölgede konut piyasasını da etkiledi. Bodrum’da lüks konut projeleri yapılmaya başlandı ve bu projeler, bölgenin imajını değiştirdi. Bodrum, artık pahalı ve lüks bir tatil bölgesi olarak anılmaya başlandı.

Bugün, Bodrum hala Türkiye’nin en popüler tatil beldelerinden biridir ve turizm sektörü hala hızla gelişmektedir. Ancak, son yıllarda Bodrum’da turizm sektöründe sürdürülebilirlik ve çevre koruma konularına daha fazla önem verilmeye başlanmıştır. Ayrıca, geleneksel mimari dokunun korunması için çalışmalar da yapılıyor.


Bodrum Geleneksel Evleri

Bodrum mimarisi, bölgenin iklim şartlarına ve coğrafi yapısına uygun olarak geliştirilmiştir. Bodrum’da yaygın olarak kullanılan ev tipleri şunlardır: Bilinmeyen Bodrum

  1. Taş Evler: Bodrum’da taş evler oldukça yaygındır. Bu evler, genellikle tek katlı ve sade bir görünüme sahiptir. Taş evler, yaz aylarında serin ve kış aylarında ise sıcak tutma özellikleriyle bilinir.
  2. Beyaz Evler: Bodrum’da beyaz evler de oldukça yaygındır. Bu evler, genellikle üç katlıdır ve yüksek tavanları ile dikkat çeker. Beyaz evlerin çatıları, genellikle kıvrımlıdır ve geleneksel çatı kaplama malzemesi olarak kiremit kullanılır.
  3. Açık Bahçeli Evler: Bodrum’da sıcak yaz günlerinde ferah bir ortam sağlamak için açık bahçeli evler tercih edilir. Bu evler, bahçe ve avlu gibi açık alanlara sahiptir ve geleneksel Türk mimarisindeki “haremlik-selamlık” bölümlerine benzer şekilde düzenlenir.
  4. Bodrum Evleri: Bodrum’un simgesi haline gelen Bodrum evleri, beyaz boyalı üç katlı evlerdir. Geleneksel çatı kaplama malzemesi olarak kiremit kullanılır ve genellikle dar sokaklarda yer alır. Bilinmeyen Bodrum
  5. Bağ Evi: Bodrum’da bağ evleri, üzüm bağlarına yakın yerlerde bulunur. Bu evler, genellikle tek katlı ve bahçe veya avluya açılan bir verandaya sahiptir.

Bodrum evleri, genellikle yerel malzemelerden inşa edilir ve bölgenin iklim şartlarına uygun olarak tasarlanır. Ayrıca, geleneksel Türk mimarisinden esinlenilerek yapılan Bodrum evleri, bölgenin kültürünü yansıtan estetik ve işlevsel özelliklere sahiptir.


Bodrum’un En Güzel Mevsimi Bodrum, Türkiye’nin en güzel tatil beldelerinden biridir ve yılın her mevsimi turistler tarafından ziyaret edilmektedir. Ancak, Bodrum’un en güzel mevsimi olarak genellikle ilkbahar ve sonbahar ayları gösterilmektedir.

İlkbahar ayları, Bodrum’da doğanın canlanması ve çiçeklerin açmasıyla birlikte harika manzaralar sunar. Aynı zamanda, hava sıcaklıkları da henüz yüksek olmadığı için, turistler burada rahat bir tatil yapabilirler. Sonbahar ayları ise, sıcak yaz günlerinin sona ermesiyle birlikte daha huzurlu bir ortam sunar ve deniz suyu sıcaklıkları halen yeterince yüksek olduğu için denize girmek mümkündür. Mausoleum at Halicarnassus

Bodrum’da ortalama sıcaklık, mevsimlere göre değişebilir. Genellikle yaz aylarında (Haziran-Temmuz-Ağustos) sıcaklık 30°C’yi aşabilirken, kış aylarında (Aralık-Ocak-Şubat) sıcaklık 10-15°C civarında olabilir. Bilinmeyen Bodrum

İlkbahar aylarında (Mart-Nisan-Mayıs) sıcaklık ortalama 20-25°C arasında değişirken, sonbahar aylarında (Eylül-Ekim-Kasım) ise sıcaklık 20-25°C arasında seyredebilir. Ancak bu sıcaklık değerleri tahmini değerlerdir ve her yıl değişebilir.

Bodrum’da deniz suyu sıcaklıkları da mevsimlere göre değişir. Yaz aylarında deniz suyu sıcaklığı 25-27°C arasında olabilirken, kış aylarında deniz suyu sıcaklığı 16-18°C arasında değişebilir.

Yaz ayları ise Bodrum’da oldukça sıcak geçer ve turist yoğunluğu oldukça artar. Bu nedenle, bazı turistler Bodrum’u en güzel mevsimi olarak gösterilen ilkbahar ve sonbahar aylarında ziyaret etmeyi tercih ederler. Ancak, yaz aylarında Bodrum’da yapılabilecek birçok etkinlik ve aktivite de mevcuttur.

Sonuç olarak, Bodrum her mevsim güzel bir tatil beldesidir ve hangi mevsimde ziyaret edileceğine dair tercihler turistlere bağlıdır. Ancak, ilkbahar ve sonbahar ayları, Bodrum’da tatil yapmak için en uygun ve en güzel zamanlardır.

bodrum bilinmeyen, bilinmeyen bodrum boyut yayn grubu, bilinmeyen bodrum güngör uras, hasan Özsüt işıl Özsü, masalı vol orijinal dizi müzikleri


BODRUM

SON YAZILAR